UX checklist:

rozhovory & uživatelské testování

13. 11. 2018 I Tereza Kosnarová

Co vše potřebujete připravit, než se pustíte do prvního uživatelského testování? V tomto článku najdete návod krok za krokem, který vás bezpečně provede přípravou i realizací hloubkových rozhovorů nebo uživatelského testování. 

Kdo a kdy může tento checklist využít?

 1. Externí výzkumník nebo UX designér, který pro svého klienta realizuje uživatelské testování.
 2. Interní výzkumník nebo UX designér, který testuje weby a aplikace svého týmu. V tomto případě můžete některé kroky přeskočit. Nebude se vás například týkat psaní nabídek. 

Checklist funguje na moderované uživatelské testování (T), remote moderované uživatelské testování (RT) i na hloubkové rozhovory (R). Tyhle zkratky najdete u kroků, které jsou specifické pouze pro jednu z uvedených metod.

1. Zadání

Než začnete testovat, potřebujete vědět:

 • Proč se výzkum/testování dělá.
 • Co od něj tým očekává.
 • Jaký je jeho cíl.
 • Kdo a s jakými informacemi bude pracovat.
 • Jaké informace potřebuje klient zjistit (nezná je), jaké informace potřebuje klient ověřit (myslí si, že je zná, ale není si jistý).
 • Kdo je cílová skupina, kde tyto lidi najdu a jak je oslovím. 
 • S kolika lidmi budu testovat. 
 • Jaké odměny jim můžeme nabídnout. 
 • Kdy klient potřebuje mé výstupy. 

Na začátku každé spolupráce procházím s klientem sadu otázek (Design Brief), které mi pomůžou zmapovat co klient ví a jaké podklady má k dispozici. Na základě jeho odpovědí navrhuji strategii výzkumu. Design Brief používám i v případě, kdy se bavíme pouze o uživatelském testování. Jen je stručnější a zaměřený na detail zkoumaného problému.

Jak začíná každý můj projekt?

 1. První schůzka s klientem. Společně vyplňujeme design brief.

 2. Na základě odpovědí vyberu vhodné metody výzkumu.
 3. Pokud je třeba, oslovím další výzkumníky na spolupráci a zjistím jejich časové možnosti.
 4. Napíšu nabídku a navrhnu časovou osu projektu. Nezapomeňte zohlednit dovolené, státní svátky i sezónu (předvánoční období a letní prázdniny jsou pro rekrutaci zcela nevhodné).

— součástí nabídky je plán výzkumu, který obsahuje tyto informace

 1. cíl výzkumu
 2. hypotézy, které chceme ověřit
 3. výzkumné metody
 4. termín výzkumu
 5. popis cílové skupiny
 6. forma rekrutace
 7. odměny pro respondenty
 8. termín dokončení

2. Příprava rozhovorů & testování

 • Kick off meeting s týmem na upřesnění plánu výzkumu. Společně projděte plán výzkumu a doplňte jej o otázky členů týmu.
 • Nechejte si tento doplněný a okomentovaný plán schválit od klienta/product ownera.
 • Zarezervujte místo na testování/výzkum (zasedačka na rozhovory nebo 2 zasedačky vedle sebe na uživatelské testování. Využít můžete i laboratoř Folimanka). (T) (R)
 • Zarezervujte parkování pro respondenty. (T) (R)
 • Pošlete pozvánky členům týmu na testovací dny. (T) (RT)
 • Pošlete pozvánky na závěrečnou prezentaci.

3. Rekrutace

— pokud klient má kontakty

 • Nadefinujte parametry pro výběr vhodných respondentů.
 • Připravte podklady pro komunikaci s respondenty (scénář telefonického rozhovoru, texty emailů).
 • Připravte tabulku pro doplnění kontaktů, které můžete oslovit (jméno, telefon, email, preferovaný termín, specifikace klienta).
 • Začněte obvolávat klienty a postupně dávejte přesné termíny schůzek svým kolegům do kalendáře. 

— pokud klient nemá kontakty

 • Musíte nejprve vytvořit rekrutační dotazník (stačí Google forms).
 • Nezapomeňte na povinnosti plynoucí z GDPR nařízení. 
 • Inzerujte nabídku na účast ve výzkumu (sociální sítě, PPC … záleží na vybrané metodě rekrutace).
 • Jakmile budete mít kontakty, tak si připravte tabulku ... to už znáte :)

4. Příprava scénáře

 • Projděte si poznámky z kick-off meetingu a také váš výzkumný plán.
 • Připravte si otázky do testovacího scénáře. (T) (RT)
 • Připravte si otázky pro hloubkový rozhovor. (T) (RT) (R)
 • Připravte doplňkové aktivity— cardsorting, emoční mapování (T) (R)
 • Otestujte scénář rozhovoru / testovací scénář s někým z cílové skupiny. Proveďte tzv. pilotní test. 
 • Připravte finální verzi scénáře.
 • Nasdílejte finální verzi scénáře týmu k okomentování.
 • Nechejte si od klienta schválit finální verzi scénáře.

5. Pár dní před výzkumem

 • Pošlete respondentům emailem připomínku s termínem a místem konání výzkumu vč. upozornění kde a za jakých podmínek můžou parkovat, pokud jedou autem. Pokud víte, že je obtížné najít výtah nebo vaši kancelář, popište jim přesně, jak a kde vás najdou a co mají dělat, pokud vás najít nemůžou. (T) (R)
 • Pošlete respondentům emailem připomínku s termínem a způsobem, jakým se spojíte online (Hangouts, Appear.in, Skype). (RT)
 • Pošlete jednotlivým členům týmu emailem připomínku s termínem a místem konání výzkumu. (T)
 • Prohlédněte si osobně místnost, ve které výzkum probíhá. Zkontrolujte zásuvky! (T) (R)
 • Zkontrolujte rezervaci této místnosti. (T) (R)
 • Připravte podklady pro publikum (časový harmonogram vč. specifikace respondenta, průvodce publikem a návod, jak si psát poznámky). (T)
 • Objednejte občerstvení. (T) (R)
 • Objednejte dárkové vouchery (pokud se dávají jako odměna místo peněz). Zařiďte jiné odměny, pokud to nejsou peníze, ani vouchery. 
 • Domluvte se s někým, kdo se bude starat o respondenty, kteří přijdou dřív. (T) (R)
 • Vytiskněte formuláře (souhlas s účastí ve výzkumu, souhlas s nahráváním).
 • Zkontrolujte stav prototypu, vyžádejte si všechny přihlašovací údaje. (T) (RT)
 • Ujistěte se, že máte k dispozici zařízení, na kterém budete prototyp testovat (správná platforma v případě mobilní aplikace nebo notebook s přístupem k interním dokumentům). (T)

Přihlašte se na kurz uživatelského testování a zjistěte za 8 hodin, zda by váš web nemohl fungovat lépe. 

Chci na kurz

6. Den před výzkumem

 • Pošlete respondentům SMS s připomínkou zítřejší schůzky (T) (R) případně s odkazem, kde se spojíte (RT)
 • Pošlete jednotlivým členům týmu SMS s připomínkou zítřejšího testování. (T)
 • Vytvořte offline zálohu prototypu. (T) (RT)
 • Vytiskněte si jednotlivé obrazovky prototypu. (T)
 • Vytiskněte finální přehled respondentů (čas, jméno, telefon). (T) (R)
 • Zkontrolujte odměny, formuláře.
 • Zkontrolujte místo na disku, na který budete ukládat nahrávky. 
 • Připravte si testovací výbavu (mikrofon, kamera, baterky, paměťové karty…). 
 • Do záložek si uložte odkazy, které jsou při testování třeba. (T) (RT)
 • Zarezervujte nedalekou restauraci pro oběd celého týmu nebo oběd objednejte na přesnou hodinu.

7. V den výzkumu

— pokud se testuje u klienta nebo v laboratoři

 • Na místě musíte být min. 60 minut před prvním respondentem.

 • Na každého dalšího respondenta buďte připravení 10 minut předem

 • V pozorovací místnosti připravte papíry na poznámky, průvodce publikem, seznam respondentů, post it papírky, psací potřeby a vylepte na stěnu jednotlivé obrazovky prototypu. 
 • Jeden seznam respondentů předejte na vrátnici.
 • Zkontrolujte prototyp, techniku, místnost, občerstvení, skleničky, karafy s vodou, přístup do budovy ….
 • Vypněte si notifikace.
 • Otestujte sdílení obrazovky a nahrávání. 
 • 20 minut před prvním respondentem projděte s kolegy v pozorovací místnosti co se bude dít během celého dne. Jak si mají psát poznámky. Na co se zaměřit
 • Na konci každého testu projděte s kolegy nejzajímavější momenty. Post it papírky s jejich popisem můžete lepit přímo na vytisknuté obrazovky na stěně
 • Posbírejte si zpětnou vazbu na to, co slyšeli a zda mají nějaké doplňující otázky

— pokud se testuje remote

 • Připojte se minimálně 15 minut před prvním respondentem.
 • Na každého dalšího respondenta buďte připravení 10 minut předem.
 • Zkontrolujte prototyp, techniku, nahrávání. 
 • Vypněte si notifikace.
 • Po odhlášení respondenta si v bodech zapište průběh testu.

— pokud se dělá rozhovor

 • Na místě buďte min. 30 minut před prvním respondentem.
 • Na každého dalšího respondenta buďte připravení 10 minut předem.
 • Seznam respondentů předejte na vrátnici.
 • Zkontrolujte techniku, místnost, občerstvení, přístup do budovy ….
 • Po odchodu respondenta si v bodech zapište průběh testu.

— nezapomenout kdekoliv!

 • Včas zapnout nahrávání.
 • Nahrávat na dvou nezávislých zařízeních a průběžně ukládat.
 • Nechat podepsat všechny formuláře.
 • Předat odměnu.
 • Zeptat se, zda jej můžete pozvat i příště (na testování jiného prototypu nebo na jiný rozhovor).
 • Průběžně si psát poznámky.
 • Průběžně si psát časy, kdy se stalo / řeklo něco zajímavého.

9. Analýza & závěrečná zpráva

Na poslední fázi už osobně žádný checklist nemám, tak doplňuji alespoň ověřený postup práce.

Na analýzu dat používám kombinaci Google Sheets, Realtimeboard a Keynote.

Nejprve si naposlouchám znovu všechny záznamy a individuálně si zpracuji poznámky do Google Sheets. Do jednotlivých sloupečků si zapisuji datum, označení respondenta, typ persony, téma případně tag (předem si je nadefinuji), přepis situace, komentáře, mé poznámky.

Jakmile mám hotovo, začínám se dívat na data jako na celek. Odfiltruji si první téma / štítek a formou digitálních postit papírků si na Realtimeboardu začínám připravovat podklady pro analýzu. Používám tagy, různé barvy papírků, značky. Přidávám si citáty, screenshoty. Cokoliv mám k dispozici.

Až ve třetí fázi si otevřu Keynote a začínám připravovat vyhodnocení a závěrečnou prezentaci. Do prezentace přidávám sestříhaná videa z testování, anonymizované citáty respondentů, náhledy obrazovek, kterých se týkají komentáře.

Součástí vyhodnocení je také doporučení dalšího postupu a vyhodnocení závažnosti jednotlivých zjištění.

Co se děje dál je specifické projekt od projektu. Obvykle proběhne prezentace, diskuze s týmem a naplánování dalšího výzkumu. Ale to už se netýká tohoto checklistu.

Základní vzoreček výpočtu MINIMÁLNÍHO času, který vám zabere analýza by se dal spočítat takhle. Čas záznamu testování / rozhovoru + (30 min x počet respondentů).

Př. uživatelské testování s 10 lidmi, kde jedno sezení trvalo 45 minut (čistého času 35 minut, prvních 10 minut je úvod k rozhovoru), pak vám minimální časna analýzu vychází cca 6 hodin (poslech & přepis) + 5 hodin (vyhodnocení).

Další články o uživatelském testování:

Kolik vás bude stát uživatelské testování

Kolik vás bude stát uživatelské testování

Uživatelské testování vás může stát 2 000 Kč nebo 100 000 Kč. Co ovlivňuje výslednou cenu?