World Usability Day 2018:

Zpětná vazba v kontextu veřejného školství

8. 11. 2018 I Tereza Kosnarová

Dopolední workshop byl zaměřen na téma feedbacku. Poskytování a přijímání zpětné vazby je téma, které je relevantní pro obě skupiny, které se na workshopu setkaly. Designéry i studenty. 

Závěrečné prezentace projektů najdete tady! 

Jaká témata jsme řešili? 

 • Jak studenty a učitele motivovat pomocí zpětné vazby.
 • Jak se učíme zpětnou vazbu dávat a přijímat.
 • Jak můžou studenti dávat zpětnou vazbu učitelům?
 • Jak lze dávat zpětnou vazbu na skupinové školní aktivity?
 • Jak funguje zpětná vazba mezi rodiči a školou?

Jak workshop probíhal?

Ve třech krocích jsme se dostali od obecného zadání k prvním nápadům a rozpracovaným projektům. 

I. Úvodní rozhovory

V rámci úvodní diskuze jsme mapovali naše zkušenosti se zadaným tématem. Cílem bylo popsat jednotlivé situace, ke kterým dochází a identifikovat problémová místa. Pro tento popis jsme využili formu komentovaných skic. 

II. Identifikace problémů a formulace otázek

Vždy je jednodušší zodpovědět otázku, než vyřešit komplexní problém.

Ve druhé části workshopu jsme naše odhalené problémy upravili do podoby How might we otázek. Na tyto otázky jsme hledali odpověďi.

III. Ideace

Hledali jsme společně nejlepší nápady na řešení odhalených problémů.Téměř žádné nápady nebyly stejné a i skupiny, které měly stejné zadání, se věnovaly zcela odlišným otázám.

Jak to dopadlo?

Všechna řešení jsme rozdělili do 5 kategorií. 

1. Osvěta s využitím případových ukázek: 

 • Best practice, krátká videa pro ukázku jak na to. Tvorba motivace pro dávání dobré zpětné vazby.
 • Ukázat žákům úspěšné případy použití zpětné vazby, aby je to motivovalo ji také používat.
 • Ukázka konkrétních případů úspěšného použití zpětné vazby pro učitele.

2. Interaktivní tréninky & mentoring:

 • Koučing & learning by doing pro management školy, aby chápal důležitost zpětné vazby.
 •  Učitel jako mentor provádí individuálně simulovanými životními situacemi, a ukazuje, jak na to.
 • Mentoring žáků pomocí divadla a extrémních situací, aby uměli přijímat zpětnou vazbu.
 • Společné aktivity dětí s rodiči ve škole pro výuku zpětné vazby.

3. Metodika a standardizace:

 • Metodika pro školy: brát se při zpětnou vazbu vážně, naslouchat si, s respektem.
 • Povinný standard pro učitele, aby dávali zpětnou vazbu.
 • Metodika kombinovaného slovního a známkového hodnocení.

4. Kurzy zpětné vazby:

 • Kurzy zpětné vazby pro žáky, aby ji mohli dávat učitelům.
 • Roční seberozvojový kurz v rámci studia VŠ.

5. Využít pro zpětnou vazbu audio formátu pro časovou efektivitu.

Workshopem práce na těchto tématech nekončí. Asociace UX podpoří vznik pracovní skupiny, která jednotlivá témata může rozpracovat a věnovat se jim dál. Právě pro tuto pracovní skupinu jsme v rámci workshopu připravili seznam aktivit a dalších nezbytných kroků a také plán pro otestování projektu. 

Další články: