Facilitace
a moderování workshopů

Využijte služeb zkušených facilitátorů, kteří vás provedou náročnými situacemi a pomohou vašemu týmu najít společné řešení problému, dospět ke společnému rozhodnutí.

Tereza Kosnarová

Tereza se zaměřuje na facilitaci aktivit, spojených s návrhem, výzkumem a evaluací v oblasti designu služeb. Má za sebou 15+ let zkušeností v oboru, desítky workshopů v různých organizacích (univerzitní prostředí, neziskové organizace, komerční sféra) a na různých pozicích (designérka, výzkumnice, lektorka).

V roce 2024 absolvovala roční výcvik v procesně orientované facilitaci. Je certifikovanou specialistkou na přístupnost (CPACC certifikace)

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tkosnarova/
Osobní web: https://www.terezakosnarova.cz/

Petr Kosnar

Petr navrhuje produkty, vede design týmy a facilituje strategická produktová rozhodnutí. Zaměřuje se na oblasti automotive, healthcare, a smysluplné využívání nejnovějších technologií. Vystudoval návrh a výzkum v oblasti fyzických a digitálních produktů na Eindhoven University of Technology. V oboru pracuje od roku 2007.

Vede design workshopy, vyučuje na vysokých školách v ČR i v zahraničí, píše a přednáší o tématech Human-Centered Designu.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/petrkosnar/
Osobní web: www.iampetr.com

Lukáš Šaněk

Stratég, mentor, facilitátor a marketér s více než 10 lety praxe. Zaměřuje se na rozvoj menších firem a podnikatelů*ek. Pomáhám sdílet jejich příběh a zapálení pro to, co dělají.

V roce 2024 absolvoval roční výcvik v procesně orientované facilitaci a patří mezi ATAIRU Autentický leader alumni.


Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lukassanek/
Osobní web: https://www.lukas-sanek.cz/

Anežka Řepík

Anežka se věnuje přípravě a facilitaci aktivit orientovaných na sladění firemních procesů a strategií, vedení kreativních workshopů a designu služeb. Pomáhá týmům vyjasnit zadání v rané fázi projektů a nastartovat je. Zkušenosti získala v designových týmech technologických firem i jako certifikovaná lektorka Google: Digitální garáž. V oboru se pohybuje od roku 2016.

Vzdělává studenty na českých vysokých školách, veřejnost i firemní týmy v přístupu design thinking. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anezkaadamikova/

Potřebujete moderovat workshop
nebo facilitovat skupinovou práci?
Ozvěte se nám!

tereza@uxworkshopy.cz
775 075 994

Přítomnost externího facilitátora usnadňuje spolupráci, komunikaci, zapojení lidí a akceschopnost týmu při naplňování vytyčených cílů. Komunikace ve skupině je maximálně konstruktivní a vede k výsledkům, které si tým stanoví.

Čeho si všímáme a jaké procesy podporujeme?

 • Efektivní využití času stanoveného pro aktivitu.

 • Nekonfliktní komunikace a hledání shody.

 • Zapojení všech do designového procesu.

 • Zvyšování motivace týmu.

 • Vzájemné pochopení.

 • Práce se zpětnou vazbou.

 • Posilování vzájemné důvěry ve schopnosti týmu.

Všechny tyto momenty se mohou negativně projevit při strategických workshopech a aktivitách, jejichž výsledek může zásadním způsobem ovlivnit budoucí fungování vašeho týmu, vaší organizace.

Facilitaci a moderování vnímáme jako průvodcovství. Společně vás provedeme přípravou a realizací designového workshopu nebo jiné výzkumné či designové aktivity. Podpoříme rozhodovací proces a pomůžeme vám řešit konflikty a nedorozumění, které se na vaší cestě mohou objevit.

Jaké situace jsme facilitovali?

 • Zavádění designového procesu do firmy.

 • Strategický plán pro zvýšení designové vyspělosti organizace.

 • Design služby – kreativní přemýšlení o možných produktových inovacích.

 • Proces sdělování a přijímání zpětné vazby.

 • "Inventura" procesů, metod, nástrojů, které designový tým využívá. Zhodnocení jejich efektivity.

 • Práci s běžnými frameworky designových workshopů - mapování zákaznické cesty, Value Proposition canvas, Business Model canvas a další.

 • Aktivity, u kterých bylo zásadní zapojení všech členů týmu

 • Definice designové výzvy & ideační workshopy.

 • Workshopy, v rámci kterých společně vyhodnocujeme výsledky uživatelského výzkumu.

 • Tvorba produktové strategie.

 • Formulace cílů projektu.

 • Vytvoření designového briefu pro zadání nového webu.

 • Výzkumné aktivity (hloubkové rozhovory, round tables, focus groups)

 • Participativní aktivity se zákazníky.

 • Retrospektivy projektů a plánování změn v designovém procesu.

S jakými metodami pracujeme?

Kruh důvěry

Poznání a pochopení odlišností uvnitř týmu. Budování důvěry. Práce s podvědomými předsudky a kognitivními zkresleními.

Retrospektiva

Identifikace úspěchů, oblastí pro zlepšení a problematických aspektů projektu, ze kterých si tým odnáší ponaučení pro další spolupráci.

Špička ledovce

Pomáháme týmům mapovat systémy, v rámci kterých fungují jejich služby a vnímat celistvější obraz toho, na čem pracují.

Mapování rolí

Mapování rolí a lepší porozumění zodpovědností jednotlivých členů týmu předchází konfliktům a bílým místům v designovém procesu.

Kulový blesk

Při řešení komplexních problémů se tým často "zasekne". Tato aktivita pomáhá diskutovat aktuální situaci, přerámovat ji a najít cestu ven.

Myšlenkové klobouky

Vždy si uvědomujeme různé aspekty řešeného problému - proces, fakta, kreativita, emoce, benefity a rizika.

Nenásilná komunikace

Komunikační metoda zaměřená na vytvoření empatického a respektujícího dialogu mezi lidmi. Ten vede k efektivnějšímu řešení konfliktů obtížných situací.

Consensus Building

Proces, při kterém se skupina lidí snaží dosáhnout dohody nebo rozhodnutí, které je přijatelné pro všechny členy skupiny.

Zpětná vazba

SBI, DESC, COIN, STAR/AR nebo třeba BOOST model? Výběr vhodného frameworku pro konstruktivní zpětnou vazbu můžete nechat na nás.