Měníme procesy, 
ale začínáme u lidí

Každý kurz připravený pro firmu je jiný. Vždy záleží na složení vašeho design týmu, na projektu a zejména na úrovni vašich znalostí a zkušeností. 

Pracujeme s modelem UX maturity.

Naší spolupráci bude předcházet několik diskuzí, během kterých budeme poznávat váš tým a jeho slabé a silné stránky. Vhodný kurz pro vás umíme připravit, jakmile určíme, na jaké úrovni se váš tým nachází. 

Pro firmy jsme připravovali tyto kurzy

Jaká výzva před vámi stojí?
Pojďme ji vyřešit společně!

ROZVOJ VAŠEHO PRODUKTU:

# Vaše pozice na trhu
# Silné a slabé stránky vaší služby
# Definice cílových skupin
# Potřeby vašich zákazníků
# Příležitosti pro růst 

ROZVOJ VAŠEHO TÝMU:

# UX Maturity vašeho týmu
# Vzdělávání 
# Design leadership 
# Designové kompetence & UX role
# Strategie pro rozvoj týmu

DESIGNOVÝ PROCES VE VAŠÍ FIRMĚ:

# Nastavení designového procesu 
# Zavedení uživatelského výzkumu
# UX procesy v agilně řízených projektech
# Měření UX 
# OKR 

tereza@uxworkshopy.cz
+ 420 775 075 994