Michaela Richardson

#Strategický výzkum
#Uživatelský výzkum
#User Experience

Potkáme se spolu na workshopech strategického výzkumu. Výzkum dokonale uchopitelný svým metodologickým ukotvením, kreativní svou variabilitou v poznávání lidí a hlavně ohromně dobrodružný. Pokaždé, když kráčím do terénu se svým diktafonem anebo sedím u screenu někde v laboratoři, připadám si jako skutečný průkopník, objevitel. Těším se, že si budete připadat podobně, až půjdete z mého kurzu :)

www.linkedin.com/in/misarichardson

Mé zkušenosti 

Výzkumem  se zabývám pátým rokem, čemuž předcházelo deset let zkušeností na různých accountských a produkťáckých pozicích v “onlajnu”. Agentury, mediální domy a zase agentury. Čechy, Anglie a barvité spektrum klientů.

K výzkumu mě dovedl v začátku mého freelance fungování po návratu do Čech tým copywriterů. Od výzkumu pro obsahové strategie a “tone of voice” jednotlivých značek, jsem se dostala ke spolupracem na brandových a marketingových strategiích, návrhu služeb a ověřování potenciálu business konceptu.

Zabývám se především kvalitativním výzkumem, který mapuje bílá místa a objevuje skryté souvislosti mezi každodenním životem a relevantními tématy a artefakty. Jinými slovy, nepracuji vždy s hypotézami a čekám, jak se jevy samy vynoří. Ano, má to i své “terminus technicus” jako "zakotvená teorie". Nedržím se ale jednoho přístupu, ráda podle zadání a potřeb klientů metody různě kombinuji a… přizpůsobuji. Velmi ráda budu předávat své dosud nabyté znalosti dál a konfrontovat je se zkušenostmi designérů, manažerů i vývojářů.

Čím jsou mé workshopy specifické?

Ve svých workshopech chci předávat hlavně praktické know-how. Budeme se věnovat jednotlivým fázím výzkumu, typy výzkumu a metodami, které můžete využít ve své každodenní praxi. Pomůžu vám s tématem, se kterým se běžně na veřejných kurzech nesetkáte - jak interpretovat kvalitativní data.

Všechny kurzy přizpůsobuji vám. Vždy máme dost času na vaše dotazy a vzájemné sdílení zkušeností. Příklady z praxe vybírám tak, aby se přiblížili vašemu oboru. Aby zkušenosti z nich byli přenositelné do vaší praxe.

Jaká výzva před vámi stojí?
Pojďme ji vyřešit společně!

ROZVOJ VAŠEHO PRODUKTU:

# Vaše pozice na trhu
# Silné a slabé stránky vaší služby
# Definice cílových skupin
# Potřeby vašich zákazníků
# Příležitosti pro růst 

ROZVOJ VAŠEHO TÝMU:

# UX Maturity vašeho týmu
# Vzdělávání 
# Design leadership 
# Designové kompetence & UX role
# Strategie pro rozvoj týmu

DESIGNOVÝ PROCES VE VAŠÍ FIRMĚ:

# Nastavení designového procesu 
# Zavedení uživatelského výzkumu
# UX procesy v agilně řízených projektech
# Měření UX 
# OKR 

tereza@uxworkshopy.cz
+ 420 775 075 994