Třídenní kurz v Praze - uvidíme se na živo!

Moderování UX workshopů
a základy facilitace

Čeká vás prezentace, strategický nebo designový workshop, výzkumná focus group nebo pouze náročná diskuze s kolegy? Přineste si své téma, a pracujte na přípravě vašeho workshopu.

Tento kurz vám poskytne komplexní dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšné vedení workshopů a facilitaci kreativních procesů.

🔥 Vhodné pro úplné začátečníky
🔥 20% teorie, 80% praxe
🔥 Zaměřeno na praktické osvojení základních facilitačních a moderovacích dovedností
🔥 Společně připravíme workshop dle vašeho zadání
🔥 3 x 8 hodin
🔥 23 700 Kč

Objevte sílu designových workshopů!

Chcete proměnit své nápady v realitu a vést inspirativní a efektivní workshopy? Připojte se k našemu intenzivnímu kurzu, který vás provede celým procesem přípravy, realizace i vyhodnocení workshopů a skupinových aktivit.

Kurz je speciálně navržen pro UX/service designéry*ky, výzkumníky*ce, facilitátory*ky, projektové manažery*ky a další profesionály*ky, kteří chtějí své dovednosti posunout na vyšší úroveň.

Kurz kombinuje teorii s praxí

Každý den zažijete střídání teoretických bloků s praxí a sebereflexí. Budete pracovat individuálně, ve dvojicích i v menších skupinách na zadaných úkolech, které vás provedou přípravou designového workshopu na míru. Na všechny úkoly a designové výzvy budete mít připravené pracovní listy. S těmi budete pracovat i mezi jednotlivými setkáními.

Mezi jednotlivými dny výcviku budete mít 3 - 4 týdny na:

 • Studium doplňkových materiálů,

 • práci na zadaných úkolech,

 • práci na vašem workshopu,

 • konzultace s komunitou účastníků

Pro koho je kurz vhodný?

Tento kurz je ideální pro začátečníky i pokročilé profesionály v oblasti UX designu, designu služeb, produktového designu a uživatelského výzkumu. Je navržen tak, aby poskytl pevné základy a zároveň prohloubil znalosti těm, kteří již mají s facilitemi zkušenosti. Pokud jste designér, výzkumník, facilitátor, projektový manažer nebo profesionál, který chce efektivně využívat workshopy ve své práci, je tento kurz přesně pro vás.

Proč se přihlásit?

Věříme, že každý workshop může být transformační zkušeností. Naučíme vás, jak vést workshopy, které inspirují, spojují a přinášejí konkrétní výsledky. Připojte se k nám a objevte, jak může správně vedený workshop změnit způsob, jakým pracujete a dosahujete svých cílů.

Program kurzu

Den 1: Úvod do facilitace a moderování designových workshopů

Ráno

 1. Úvod do moderování workshopů a jejich význam v designovém procesu

  • Jaký je rozdíl mezi workshopem a schůzkou?

  • Jaký je rozdíl mezi moderováním a facilitací?

  • Základní principy facilitace / moderování.

  • Definice a role facilitátora / moderátora.

  • Klíčové dovednosti facilitátora / moderátora.

  • Jak přepínat mezi rolemi?

 2. Struktura facilitace (úvod do workshopu či jiné skupinové aktivity)

 3. Praktické cvičení: Facilitace ve dvojicích

 4. Reflexe a zpětná vazba

Odpoledne

 1. Frameworky, se kterými se budeme učit pracovat:

  • Designérská sebereflexe

  • Value proposition canvas & business model canvas

  • Mapování zákaznické zkušenosti (Customer Journey mapování)

  • Mapa systémové změny

  • Mapa aktérů

  • Protopersona

  • Focus group

  • World café

  • Etický canvas

  • Guiding star & near star*

 2. Praktické cvičení I: Identifikace klíčových prvků vybraného workshopu

 3. Reflexe a zpětná vazba

 4. Ukončení prvního dne výcviku

*V rámci našeho setkání nebude místo pro všechny frameworky. Budete mít možnost vybrat si framework, který vás zajímá nejvíc a pracovat s ním. Pro ty ostatní budete mít k dipozici doprovodné materiály a šablony pro samostudium.

Zadání úkolu na další setkání:
Připravit a realizovat workshop dle vybraného frameworku.

Den 2:
Příprava a realizace workshopu na míru

Ráno

 1. Reflexe a zpětná vazba na realizovaný workshop. Společné řešení odhalených problémů.

 2. Příprava workshopu na míru. Jak si připravit workshop, který přesně odpovídá vašim potřebám a cílům.

 3. Plánování workshopu

  • Stanovení cílů workshopu

  • Výběr účastníků

  • Role a ranky ve skupině - jaké hlasy budou zaznívat během workshopu?

  • Příprava materiálů a nástrojů

  • On-line facilitace

  • Práce s informacemi: Jak efektivně zpracovávat a organizovat získané informace během workshopu.

 4. Anatomie workshopu: Struktura, fáze a klíčové momenty úspěšného workshopu.

 5. Typy designových workshopů

  • Discovery workshopy pro úvodní fázi projektu, kde tým společně identifikuje hlavní problémy, potřeby uživatelů a kontext projektu, čímž vytvoří základy pro další kroky a dosáhne konsensu ohledně cílů a plánů projektu.

  • Empatické workshopy pomáhají širšímu týmu pochopit a upřednostnit potřeby uživatelů před konkrétními nápady dílčích stakeholderů.

  • Výzkumné workshopy, které se aměřují se na shromažďování a analýzu dat o uživatelích a trhu, aby poskytly hluboké porozumění potřebám a chování uživatelů.

  • Designové workshopy využijete pro generování skic a prototypů, které mohou sloužit jako podklad pro další diskuzi.

  • Prioritizační workshopy vytvářejí konsensus o tom, které funkce zákazníci nebo jiní stakeholdeři nejvíce oceňují a upřednostňují je.

  • Kritické workshopy zajišťují, že rozhodnutí o designu jsou v souladu s potřebami uživatelů.

  • Strategické workshopy pomáhají týmu definovat dlouhodobé cíle, vize a strategie pro úspěšný směr projektu nebo organizace.

 6. Reflexe a zpětná vazba

Odpoledne

 1. Icebreakers a energizers

  • Význam a příklady icebreakerů

  • Praktické ukázky a cvičení po obědě

 2. Vizualizace a sketchnoting

  • Základní techniky vizualizace nápadů

  • Sketchnoting jako nástroj pro zachycení myšlenek a diskusí

 3. Metody generování nápadů

  • Ideační techniky

 4. Techniky pro hodnocení a výběr nápadů

  • Matice priorit

  • Dot voting (bodové hlasování)

  • Konsenzus

 5. Praktické cvičení: Výběr a moderování vhodné aktivity vybrané situace ve skupině.

 6. Reflexe a zpětná vazba

 7. Ukončení druhého dne výcviku

Zadání úkolu na další setkání:
Připravit a realizovat workshop dle potřeb vašeho týmu.

Den 3:
Facilitační dovednosti, zpětná vazba, nenásilná komunikace

Ráno:

 1. Reflexe a zpětná vazba na realizovaný workshop. Společné řešení odhalených problémů.

 2. Modely poskytování efektivní zpětné vazby

 3. Praktické cvičení: Moderování skicovacího workshopu se zaměřením na poskytování zpětné vazby a vzájemné učení se

Odpoledne:

 1. Řešení konfliktů a obtížných situací

  • typy konfliktů

  • techniky pro uklidnění napjaté situace

  • role facilitátora při řešení konfliktů

 2. Základní principy nenásilné komunikace

 3. Přizpůsobení facilitace různým skupinám, práce s různými typy účastníků (introverti, extroverti, experti, nováčci)

 4. Přizpůsobení stylu vedení různým potřebám a očekáváním (mentor, lektor, moderátor, facilitátor, kouč)

 5. Praktické cvičení: Sepsání kodexu facilitátora pro skupinu

Závěr kurzu:

 • Shrnutí klíčových poznatků

 • Otázky a odpovědi

 • Předání certifikátu a slavnostní zakončení, společná večeře

Mohlo by vás zajímat:

Pro koho je kurz vhodný?

Kurz je speciálně navržen pro UX/service designéry*ky, výzkumníky*ce, facilitátory*ky, projektové manažery*ky a další profesionály*ky v oblasti vývoje digitálních produktů a služeb, kteří*které chtějí své dovednosti posunout na vyšší úroveň.

Můžu kurz absolvovat i pokud nejsem designér nebo výzkumník?

Můžete, ale je třeba dobře zvážit, jaká bude přidaná hodnota výcviku pro vaši roli. Pokud si nejste jistí a potřebujete poradit, ozvěte se mi na tereza@uxworkshopy.cz. Popište co nejlépe svoji aktuální situaci a vaše očekávání od kurzu.

Pokud bychom se shodli, že kurz pro vás vhodný není, ráda vám doporučím jiné facilitační kurzy.

Co si vzít s sebou?

S sebou si vezměte počítač a něco na psaní poznámek. To je vše.
Občerstvení i podklady dostanete k dispozici na kurzu.

Jaká je metodika výuky?
 • Kombinace teoretických přednášek, praktických cvičení

 • Interaktivní diskuse a reflexe

 • Skupinová práce a reálné simulace workshopů

 • Průběžná zpětná vazba od lektorů i účastníků

Jaké jsou kompetence lektora, který kurz vede?

Tereza Kosnarová je zkušená moderátorka a facilitátorka workshopů s rozsáhlou praxí v oblasti designu služeb, UX designu a uživatelském výzkumu. Má za sebou desítky workshopů v různých organizacích (univerzitní prostředí, neziskové organizace, komerční sféra) a na různých pozicích (designérka, výzkumnice, lektorka).

V roce 2024 absolvovala roční výcvik v procesně orientované facilitaci.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tkosnarova/
Osobní web: https://www.terezakosnarova.cz/

Jaké materiály budu mít k dispozici?
 • Příručka facilitátora (elektronická i tištěná verze)

 • Šablony pro plánování workshopů

 • Toolbox pro moderování workshopů

 • Seznam doporučené literatury a online zdrojů

 • Přístup do online komunity pro sdílení zkušeností a další vzdělávání

Jaké workshopy budu umět připravit, moderovat a facilitovat po absolvování kurzu?

K dispozici budete mít detailní návod na přípravu těchto workshopů:

 • Designérská sebereflexe

 • Value proposition canvas & business model canvas

 • Mapování zákaznické zkušenosti (Customer Journey mapování)

 • Mapa systémové změny

 • Mapa aktérů

 • Protopersona

 • Focus group

 • World café

 • Etický canvas

 • Guiding star & near star

Sami budete schopni realizovat workshop na míru potřebám vašeho týmu:

 • Discovery workshopy

 • Empatické workshopy

 • Výzkumné workshopy

 • Designové workshopy

 • Prioritizační workshopy

 • Kritické workshopy

 • Strategické workshopy

Na co se můžete těšit?

Máte zájem o kurz moderování workshopů a facilitace?
Chyťte si své místo!


Cena kurzu je 23 700 Kč + DPH (tři celodenní setkání v průběhu tří měsíců)
Kurz bude otevřen pro 12 účastníků

O který termín máte zájem?

 • Vybrat
 • Říjen - prosinec (2024)
 • Březen - květen (2025)
 • Chci kurz na míru pro náš tým

Údaje účastníka:

Máme fakturu vystavit na firmu?

Kdo kurz vede?

Jmenuji se Tereza a 15 let se věnuji výzkumu a designu služeb. Digitálních, i těch mimo obrazovku. Zaměřuji se na sociální inovace a témata, která souvisí s inkluzivním designem a přístupností. Jsem lektorkou kurzů designu služeb a uživatelského výzkumu na univerzitách i v komerčních organizacích. Facilituji!

Své klienty učím, jak využívat metody designového myšlení pro zlepšení služeb, které poskytují. 

Od roku 2024 jsem certifikovanou specialistkou na téma přístupnosti (CPACC - Certified Professional in Accessibility Core Competencies). Mám za sebou roční výcvik v procesně orientované facilitaci.

Chcete se na něco zeptat? 

tereza@uxworkshopy.cz I www.terezakosnarova.cz

Co o kurzu moderování a facilitace říkají jeho účastníci*účastnice?

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

No Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

John Do