Petr Kosnar

#HMI design
#Interakční design
#Prototypování
#User Experience 

Připravuji pro vás kurzy, týkající se prototypování, výzkumu a návrhu fyzických a digitálních produktů. Při svém studiu designu v Holandsku i během všech svých projektů jsem měl možnost učit se od těch nejlepších v oboru. Chci proto nabídnout alternativu samoukům, kteřé mají zájem učit se designové metody co nejlépe.

Věřím, že pokud budeme své zkušenosti předávat dál, přispějeme tím ke zvyšování úrovně české design komunity a jednotlivých produktových týmů. Díky tomu budou na českém trhu vznikat lepší produkty, služby, ale třeba i nové designové metody a zdroje, které budou moct využívat designéři z celého světa.

https://www.linkedin.com/in/petrkosnar/

Mé zkušenosti 

Pracuji jako UX designér a výzkumník v oblasti automotive HMI, Internet of Things. Zabývám se smysluplným využíváním možností nejnovějších technologií. Vystudoval jsem návrh a výzkum v oblasti fyzických a digitálních produktů na Eindhoven University of Technology.

V oboru pracuji od roku 2007. Věnuji se návrhům a testování promyšlených design konceptů pro klienty z různých koutů světa, vedu design workshopy, vyučuji na vysokých školách v ČR i v zahraničí, píšu a přednáším o tématech Human-Centered Designu, a cestuji po světě.

Čím jsou mé workshopy specifické?

Vedu workshopy na odborná témata a kapitoly Human Centered Designu. Díky projektům z oblasti automotive a HMI pro vás připravuji workshopy na témata, kterým se v ČR nikdo jiný nevěnuje.

  • Prototypování Interakční design
  • Vizualizace dat UX koncept
  • Produktová strategie

Na workshopu si osobně vyzkoušíte všechny metody. Po jeho skončení budete schopni ve vašem design týmu o nové metodě nejen vykládat. Budete ji umět použít, ale také se budete umět rozhodnout, zda je vhodné ji použít a budete schopni vysvětlit proč.