Projekty
& reference

Klientům pomáháme řešit komplikované výzvy. Produktové strategie, design služeb, optimalizaci designového procesu a zvyšování designových kompetencí.

Zlín Design Week 2023
Facilitace workshopu o přístupném turismu

​​Tématem workshopu byl přístupný turismus, tedy navrhování tras a turistických zážitků tak, aby sloužily pro nejširší možnou skupinu turistů / návštěvníků. Workshopu se účastnili zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru z oblasti turismu a destinačního managementu, kteří chtějí vytvářet zážitky, produkty a služby pro všechny.

Cílem bylo přinést téma univerzálního / inkluzivního designu blíž lidem, kteří s ním běžně nepracují, ale může být zásadní pro to, co dělají. Účastníci tak mohli více poznat a osahat si způsob participativní spolupráce zjistit, že mluvit s lidmi, pro které něco vymýšlím a tvořím vlastně nebolí, ale je potřeba se s nimi bavit, zajímat se a pak s insighty pracovat.

Realizace: červen 2023

"Přístupnost neznamená jen bezbariérový přístup někam, ale jde i o odstranění informačních bariér."

Účastnice workshopu o přístupném turismu

První on-line studijní obor designu služeb v ČR
KISK Masarykova univerzita v Brně

V rámci výuky na KISK FF MU v Brně moderuji a facilituji výzkumné workshopy a také skupinové aktivity, které se týkají designu služeb, zvyšování designové vyspělosti týmů, inkluzivního designu. Moderování workshopů a facilitaci také vyučuji.

Realizace: srpen 2021 - dosud
https://kisk.phil.muni.cz/uchazeci/distancni-studium

"Tereza s námi na KISK MUNI vymýšlí a chystá program Design informačních služeb. Od začátku žene program dopředu – a nastavuje tempo celému týmu kolem sebe. Vytvořila profi videa se skvělým obsahem nejen pro svůj kurz, ale i pro další kolegy, propojuje studující s lidmi z praxe, a naopak lidi z praxe se studujícími. O designových kompetencích přemýšlí komplexně v kontextu designové vyspělosti organizací, má obrovský přehled o uživatelském výzkumu i o dalších fázích a rovinách designu a dokáže své znalosti předávat dál nejen studujícím, ale i celému týmu."

Ladislava Zbiejczuk Suchá Garantka studijního programu Design informačních služeb

Téma podzimních oslav k výročí 20 let založení
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Tým akademických pracovníků a členy organizačního týmu podzimních oslav k 20. výročí založení univerzity jsem prováděla ideačním procesem, jehož cílem bylo identifikovat téma oslav. 

Téma má propojovat minulost, přítomnost i budoucnost univerzity, Zlína i kreativních odvětví, která se na UTB studují. Také má oslovit absolventy, ale i stávající a budoucí studenty. Jedním z důležitých cílů oslav je, abychom zapojili partnerské univerzity, odborníky a zastupitele města Zlín. Během workshopu jsme se věnovali mapování potřeb a motivací všech zapojených účastníků. Mapovali jsme ale také historii UTB, dívali jsme se do budoucnosti a hledali společné prvky, které by se mohly v tématu oslav promítat. 

Realizace: září 2021
https://jenamdvacet.cz/ 

Strategie pro kreativní dílnu UPPER Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

V rámci UPPER - Centrum kreativních průmyslů a podnikání vzniká nová kreativní dílna. Cílem dílny je vytvořit ve Zlíně inovační infrastrukturu, která bude mít vysokou přidanou hodnotu a bude podporovat jak oblast výzkumu a vývoje a celoživotního vzdělávání, tak potenciál mladých absolventů v jejich následném profesním rozvoji, a přispěje k informovanosti široké veřejnosti o tématech tzv. kreativního průmyslu.

Společně s organizačním týmem jsme prošli strategicko-plánovacím workshopem, při kterém jsme se zaměřili na identifikaci cílových skupin, jejich potřeb a na identifikaci aktivit, kterými tyto potřeby budeme naplňovat. Nedílnou součástí bylo také vytvoření plánu navazujícího výzkumu, kterým budeme všechny hypotézy z workshopu ověřovat. 

Realizace: prosinec 2021
https://upper.utb.cz/ 

Designový proces pro nový UX tým NAKIT, s.p.

Pro NAKIT - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. jsme realizovali několik workshopů. Cílem workshopů bylo sjednotit teoretické znalosti různorodého designového týmu a realizovat zkušební projekt (registrace do Portálu občana) v rámci jednotlivých kroků designového procesu. 

Jde o vládní projekt a tak jsme naráželi v průběhu workshopu na řadu problémů a bariér, kterým jsme designový proces museli přizpůsobovat. Zajímavé byly například diskuze na téma odměňování a rekrutace respondentů, spolupráce s různými nedesignovými rolemi a obecně výzkum v oblasti státní správy. 

Realizace: leden - březen 2021
https://www.nakit.cz/

"Workshopy mi daly takový mustr, jak vlastně celý ten proces dělat – nikdy jsem takto uceleně informace neměla a vlastně jsem se v tom trochu ztrácela. V rámci každého tématu mi přišlo nejlepší, že jste nám dávala příklady z praxe, ukazovala obrázky, dávala doporučení, kde si o tom najít víc – to mi dokázalo, že přestože jsem měla pocit, že o rozhovorech jako socioložka už nemůžu vědět víc, tak můžu. Workshopy mi ukázaly, jak tu práci kouskovat a propojovat, aby to dávalo smysl, a za to děkuji. Teď jsem v pozici zadavatele, a to mi možná přijde ještě důležitější, aby takovýto workshop zažil zadavatel. S dodavatelem (UX tým NAKITu) jsme našli společnou řeč a jsme na jedné lodi – a to je v našem prostředí v podstatě zázrak."

Mgr. Iveta Čermáková Oddělení projektů eGovernmentu

Rozvoj UX maturity & zavádění designového procesu pro Innogy

Společně s týmem Innogy řešíme témata:

  • zavádění designového procesu 

  • spolupráce různých rolí (designér, vývojář, produktový manažer) na UX projektech 

  • zvyšování UX maturity 

  • metriky pro měření dopadu práce UX týmu

Spolupráce byla realizována jako jednorázový kick-off workshop a následný mentoring a konzultace. Prvnímu workshopu předcházelo důkladné mapování situace u klienta. Díky tomu jsme byli schopni připravit obsah přesně na míru. 

Realizace: prosinec 2020
https://www.innogy.cz/

"Ať už jste naprostý UX začátečník nebo zběhlý profík, Terezu musím jednoznačně doporučit – navrhne vám totiž školení přímo na míru, takže nemusíte ztrácet čas zbytečnými lekcemi. Kvalitním scopem a přípravou předem to ale nekončí – školení probíhají formou workshopu, takže si nabité znalosti rovnou procvičíte na konkrétních tématech (z vaší firmy, nikoliv na obecných případovkách jako jinde). S Terezou je navíc sranda, nudit se určitě nebudete – v našem případě dokonce i online na dálku kvůli covidu. Nejvíce si ale cením opravdu čistě individualizovaného kurzu – specificky pro naši úroveň UX maturity. Neváhejte, času věnovanému tomuto školení určitě litovat nebudete."

Milan Doležal CX Digitisation Manager

Výzkumné workshopy pro OPIM z.s.

Společně s neziskovou organizací OPIM z.s., zabývající se tématy diverzita a inkluze, jsme realizovali výzkumný workshop pro aplikaci Diversity Talent Pool. Tato aplikace propojuje různorodé lidi s různými individuálními potřebami s firmami, které jsou otevřené diverzitě a inkluzi.

Cílem workshopu bylo odhalit potřeby potenciálncíh klientů (firem, které hledají zaměstnance) a také získat zpětnou vazbu na prototyp aplikace. Kombinovali jsme metody focus groups, uživatelského testování a ideačních technik. Na workshop jsme navázali hloubkovými rozhovory s respondenty z vybraných cílových skupin a uživatelským testováním. 


Realizace: září 2020
https://www.opim.cz/

"Tereza is a real professional with expertise in UX and a very human approach. She has joined our team in OPIM and was involved in the development of a web application Diversity Talent Pool for a purpose of a job search where algorithms match a job applicant with a job position. Tereza was using a design thinking method, she has run user experience testing. She is a very skilled facilitator, target-oriented, reliable and with a good sense of humor."

Jana Tikalová Diversity, Equity & Inclusion Consultant

Designové myšlení & produktová strategie
pro organizaci Tereza

V rámci prvního workshopu (2019) jsme se věnovali rozvoji designových kompetecní celého týmu. Prošli jsme všechna témata od výzkumu, přes ideaci, až po testování.

Cílem tohoto workshopu bylo seznámit nedesignéry se základními principy UX designu. Pomoci jim pochopit, jak přistoupit k návrhu mnoha jejich webů. Jak správně řešit odhalené problémy a jak tato řešení testovat. Jedno z nejzajímavějších témat byla prioritizace obsahu webu. Co s titulní stránkou, pokud má organizace mnoho projektů a všechny jsou stejně důležité? 

V průběhu roku 2020 jsme se setkali podruhé, tentokrát s týmem projektu Ekoškola. Tým jsme vedli při tvorbě nové informační architektury a obsahu pro weby www.ekoškola.cz a www.ekoškolka.cz. Přirozeně jsme se dostali k otázkám "Kdo jsou vaši zákazníci?" "Co potřebují?" "Jak jim můžete pomoci?" a tedy k tvorbě produktové strategie. 

Realizace: říjen 2019 - listopad 2020
http://terezanet.cz/ 

"Spolupráce s Terkou byl pro nás krásný sen. Když nám předávala své zkušenosti měli jsme pocit, že všechno jde a všechno zvládneme, i když jsme to v životě nedělali :) Naše vize byla hlavně dobře postavit nový web a byli jsme zaměřeni jen na tento cíl. Nakonec nám Terka postavila školení na míru, protože se ukázalo, že "jak na web" je opravdu to poslední, co vlastně potřebujeme znát :D Bylo to nesmírně obohacující a ještě několik dní po workshopu to v nás velmi pozitivně rezonuje a pracujeme dál se vším, co nám Terka předala (storyboardy se postupně ukazují na všech pracovních stolech). PS: a taky je Terka prostě skvělá ženská a její nadšení pro UXdesign je nakažlivé!"

Jana Bukvová Vzdělávací centrum Tereza

Příprava workshopu pro více než 100 účastníků
World Usability Day

Pro World Usability Day jsme pořádali workshop na téma vzdělávání. S více než 100 účastníky jsme zkoumali problémy školství z pohledu žáků.

Hlavním tématem workshopu byla zpětná vazba. Jako designéři a výzkumníci dáváme a přijímáme zpětnou vazbu denně v rámci diskuzí, uživatelského testování, designových workshopů a ideací. Na workshopu jsme se setkali s dalšími experty na zpětnou vazbu. Studenti ve školách přijímají i dávají zpětnou vazbu denně. Samy sobě i svým učitelům / průvodcům.

Hledali jsme průnik těchto dvou světů. Zjišťovali jsme, na jaké problémy při dávání a přijímání zpětné vazby narazí designéři, studenti i učitelé. Odhalené problémy jsme přímo na workshopu společně řešili. Účastníci workshopu si odnesli zpětnou vazbu na to, jak dávají zpětnou vazbu a také inspiraci, jak to dělat ještě lépe.

Workshop facilitovali Tereza Kosnarová, Petr Kosnar, Běla Beránková.


Realizace: listopad 2018
https://2018.wud.cz/

Potřebujete UX workshop
nebo školení na míru?
Pojďme ho společně vymyslet!

tereza@uxworkshopy.cz
775 075 994


Pomáháme řešit komplikované výzvy; produktovou strategii, design služby, optimalizaci designového procesu a zvyšování designových kompetencí.


O designu služeb, produktovém designu, uživatelském výzkumu a přístupnosti píšeme články, přednášíme na konferencích a učíme na univerzitách.


Zajímáme se o holistické přístupy, které staví na základech designového myšlení - systemický design, inkluzivní design, regenerativní design.


Při přípravě školení a workshopů kombinujeme naše akademické znalosti a 15+ let praxe v komerčním sektoru.