Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Tereze Kosnarové Venerové, se sídlem Kodaňská 29, 101 00, Praha 10, IČ 03701239 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala Vaši emailovou adresu.

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel marketingového softwaru Solidpixels, společnost Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/​98, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 27733823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163153.

b. poskytovatel webhostingu, společnost WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B /​ 1886 od 21.12.2009.

c. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.