Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Tereze Kosnarové Venerová, se sídlem Máchova 668, Mnichovice, 251 64, IČ: 03701239 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 12 měsíců.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu tereza@uxworkshopy.cz

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, 
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.