Využijte naše zkušenosti z desítek různorodých projektů 

Všichni máme jedno společné. Mnohaletou praxi na významných českých i mezinárodních projektech. Díky tomu jsme schopni připravit pro vás zajímavé kurzy, nabité teorií, historkami z projektů a zejména praxí, na které stojí každá naše spolupráce.

Naši lektoři a odborníci,
se kterými pro vás připravuji UX workshopy

15 let se pohybujeme v oboru UX a HMI designu

Pracujeme pro mezinárodní korporáty i české, rodinné firmy. Pro vládní projekty i neziskové organizace.
Podívejte se na naše reference

Jaká výzva před vámi stojí?
Pojďme ji vyřešit společně!

ROZVOJ VAŠEHO PRODUKTU:

# Vaše pozice na trhu
# Silné a slabé stránky vaší služby
# Definice cílových skupin
# Potřeby vašich zákazníků
# Příležitosti pro růst 

ROZVOJ VAŠEHO TÝMU:

# UX Maturity vašeho týmu
# Vzdělávání 
# Design leadership 
# Designové kompetence & UX role
# Strategie pro rozvoj týmu

DESIGNOVÝ PROCES VE VAŠÍ FIRMĚ:

# Nastavení designového procesu 
# Zavedení uživatelského výzkumu
# UX procesy v agilně řízených projektech
# Měření UX 
# OKR 

tereza@uxworkshopy.cz
+ 420 775 075 994