Večerní škola UX designu

Intenzivní kurz zaměřený na váš maximální kariérní posun v oblasti User Experience designu. Čekají vás tři intenzivní měsíce plné teorie, praxe a spolupráce s dalšími designéry a výzkumníky.  

Po absolvování kurzu budete schopni realizovat projekty na pozici UX designér, servis designér nebo výzkumník. 

Na co se můžete těšit?

11 setkání ~ 2 intenzivní víkendové workshopy ~ více než 60 hodin UX školení a workshopů

To nejdůležitější, co díky kurzu získáte, je zkušenost s reálným projektem a zpracovaná případovka do vašeho nového UX portfolia.

Teorie

V rámci přednášek pro Vás vyberu to nejdůležitější, co se k danému tématu můžete dozvědět.

Co se naučíte?

 • Provést úvodní analýzy, vytvořit zadání projektu, navrhnout designový proces.
 • Pracovat s personami, Customer Journey mapami a dalšími metodami. 
 • Ideovat, skicovat, prototypovat, testovat. 

Praxe

Teoretické přednášky jsou proloženy domácími úkoly a týmovou prací na reálném projektu.

Co si vyzkoušíte?

 • Provádět uživatelský výzkum, vést rozhovory, navrhovat produkty a služby a testovat své návrhy. 
 • Pracovat v týmu dalších designérů.
 • Zohledňovat potřeby uživatelů, obchodní potřeby i technologické možnosti.

Zpětná vazba

V průběhu celého kurzu budete dostávat zpětnou vazbu na vaše výstupy ode mě i od Vašich kolegů.

Co získáte?

 • Reálný a hlavně dokončený projekt do vašeho portfolia. 
 • Znalosti základních i pokročilých UX technik. 
 • Nové kolegy a kontakty, které vám pomůžou při hledání práce. 
 • Následný mentoring. 

Program kurzu na jaro 2021

Úvodní setkání

16. 4. 2021 (pátek) I 15.00 - 19.00

Úvodní workshop designového myšlení a představení designového procesu. Seznámení se s projektem a s ostatními účastníky kurzu. 

KROK 1: Zadání nového projektu

17. 4. 2021 (sobota) I 10.00 - 17.00 

Jak na správné zadání projektu? Jak vytvořit design brief a na co všechno se na začátku projektu ptát? Jaké úvodní workshopy a analýzy s klientem naplánovat?

První úkol: Úvodní analýza problému. Příprava design briefu. Časová náročnost 2 - 3 hodiny.

KROK 2:  Příprava výzkumu 

18. 4. 2021 (neděle) I 10.00 - 17.00

Společně připravíme strategii výzkumu pro váš projekt. Cílem našeho výzkumu je poznat cílové skupiny a jejich problémy. 

Druhý úkol: Vytvoření segmentace a popis cílových skupin pro účely výzkumu a rekrutace. Výsledkem úkolu bude tzn. mapa stakeholderů. Časová náročnost 2 - 3 hodiny.

KROK 3:  Kvalitativní výzkum & hloubkové rozhovory

29. 4. 2021 (čtvrtek) I 16.00 - 20.00

Alfou a omegou kvalitativního výzkumu je perfektně připravený a provedený hloubkový rozhovor. Na ten se zaměříme i my. Společně vytvoříme scénář rozhovoru a připravíme se na rozhovory s našimi respondenty. 

Třetí úkol: Budete mluvit s lidmi z cílové skupiny. Vaším úkolem bude získat co nejvíce informací, které Vás v projektu posunou dál. Vaším úkolem je provést 2 - 3 hloubkové rozhovory. Časová náročnost 5 - 7 hodin.

KROK 4:  Kvantitativní výzkum

13. 5. 2021 (čtvrtek)  I 16.00 - 20.00 

U kvality s výzkumem nekončíme. Ukážeme si různé kvantitativní metody, kterými můžete ověřovat své hypotézy a doplňovat informace, které není možné získat kvalitativním výzkumem. 

Čtvrtý úkol: Ověření hypotéz z hloubkových rozhovorů kvantitativním způsobem. Časová náročnost 5 - 7 hodin.

28. 5. 2021 (pátek) I 16.00 - 20.00

KROK 5:  Společné zpracování výstupů z výzkumu a jejich zpracování do podoby Customer Journey mapy. 

KROK 6:  Identifikace problémů a příležitostí 

29. 5. 2021 (sobota) I 10.00 - 17.00

Mapu zákaznické zkušenosti (Customer Journey Map) máme hotovou. Dnes se naučíme pracovat ještě s jednou metodou - Value Proposition Canvas. Naformulujeme si designovou výzvu (How Might We) a společně začneme hledat možná řešení problému.

Naučíte se používat ideační techniky, např. nejhorší možná nápad, myšlenkové klobouky, akvárko a další.

KROK 7:  Prototypování

30. 5. 2021 (neděle) I 10.00 - 17.00

Skicování. Storyboard. Prototypování. Budeme pokračovat v ideaci z předchozího dne, jen si nebudeme vykládat, ale začneme kreslit. Workshop prototypování pro vás připravuje Petr Kosnar - interakční a HMI designer. Petr vám také ukáže prototypovací nástroje, které můžete při své práci využít. 

Na závěr pro vás mám připraven přehled designových principů a pravidel pro návrh přívětivých a použitelných uživatelských rozhraní. 

Pátý úkol: Příprava prototypu na testování. Časová náročnost - dle náročnosti prototypu. Odhadem 5 - 10 hodin.

KROK 8:  Příprava uživatelského testování

10. 6. 2021 (čtvrtek) I 16.00 - 20.00

Kromě teorie testování nás na tomto setkání čeká příprava testovacího scénáře a rekrutace.

Šestý úkol: Pilotní test scénáře. Časová náročnost 2 - 3 hodiny.

KROK 9:  Realizace uživatelského testování

24. 6. 2021 (čtvrtek) I 9.00 - 18.00 

V testovací laboratoři Folimanka (v té se zrcadlem) budeme celý den testovat vaše prototypy. Každého vás čeká jeden respondent a cca 30 minut samostatného testování, na které získáte zpětnou vazbu od vašich kolegů. Vše si na místě také vyhodnotíme. 

Ukončení kurzu

25. 6. 2021 (pátek) I 16.00 - 20.00

Během posledního setkání si řekneme, jak by měl vypadat projekt ve vašem UX portfoliu a jak se přirpavit na první pohovor, pokud vás v nejbližší době čeká.  Celý kurz zakončíme společnou večeří. 

Sedmý úkol: Příprava projektu do vašeho portfolia. Časová náročnost 2 - 3 hodiny + zpětná vazba na portfolio jednoho kolegy. 

Díky večerní škole UX designu jsem měla možnost vyzkoušet si designový proces na reálném projektu. Tereza měla kurz perfektně zorganizovaný, výklad byl srozumitelný a doplněný o její zkušenosti z praxe. Nejcennější část kurzu pro mě byl výzkum a testování prototypu v Labu Folimanka. Naučený proces jsem promítla při plnění zadaných úkolů během pohovoru a zaujala jsem i zpracovaným projektem v portfoliu. Nyní pracuji jako Junior UX Designer pro Mall.cz.
Denisa Brichtová

Kdo UX workshopy připravuje?

Jmenuji se Tereza a 15 let se věnuji výzkumu a designu služeb. Digitálních, i těch mimo obrazovku. Jsem lektorkou kurzů designového myšlení, designu služeb a UX designu na univerzitách i ve firmách. 

Své klienty učím, jak využívat metody designového myšlení pro zlepšení služeb, které poskytují. 

Medailonek lektora
Linkedin 

Chcete se na něco zeptat? 
tereza@uxworkshopy.cz I tel: 775 075 994 

Jak to na mých kurzech vypadá?

Máte o kurz zájem?

Registrace stále běží! 

Cena: 43 000 Kč + DPH 
Termín: duben - červen 2021 v Praze (v případě potřeby proběhne kurz venku)
Počet účastníků: 10

Nejčastější otázky účastníků

Čím se večerní škola liší od ostatních kurzů?

 • Malým počtem účastníků. Bude vás maximálně osm a budete pracovat jako tým. 

 • Využitelností v praxi. Po skončení kurzu budete připraveni ucházet se o pozici UX designér nebo výzkumník. 

 • 100% zaměřením na praxi a intenzitou. Nebudu vás učit teorii, kterou nebudete schopni ihned uvést do praxe. Nebudeme si jen povídat, budeme zkoumat, analyzovat, dizajnovat, testovat a hlavně, pracovat na reálném projektu. 

Co je letošním tématem?

 • Vzdělávání. Díky Covid19 jsme si měli možnost vyzkoušet vzdělávání budoucnosti. Nebo ne? Výuka probíhala on-line. Děti se připojovaly každý den na Microsoft Teams a jiné platformy. Dělaly cvičení na internetu. S učitelem komunikovaly přes Whatsapp. Bohužel jich desítky tisíc ze vzdělávacího procesu zcela vypadly. Nedalo by se s tím něco udělat? Pojďme zkusit společně vyřešit, jak by mohlo vypadat vzdělávání budoucnosti a jak do něj zapojit i děti ze znevýhodněných rodin. 

"Podle dubnového šetření České školní inspekce je v Česku tisícovka škol, kde není do online distančního vzdělávání zapojena třetina žáků. Ve zhruba sto školách s učiteli nekomunikuje více než polovina žáků. S každým dalším týdnem „domácí školy“ tak nutně vzniká propast mezi těmi, kteří ve vzdělávání pokračují, a těmi, kdo jsou od poloviny března ponecháni napospas."

Zdroj: Rodicevitani.cz

Můžu jít po skončení kurzu na pohovor na UX pozici?

 • Ano můžete. Budete 100% připraveni na to, abyste zvládli pohovor na pozici Junior UX designér nebo Junior UX výzkumník. Během kurzu se poznáme a doporučím vám vhodnou pozici, případně i vhodný tým. V závěrečné hodině budeme zpracovávat i případovou studii do vašeho portfolia, díky které budete schopni během pohovoru vysvětlit váš designový proces. 

Junior? Proč ne na seniorní pozici?

 • Kurz vás perfektně připraví na to, abyste byli schopni správně definovat zadání vašeho projektu, poznat cílovou skupinu a její potřeby. Odhalit problémy, které trápí vaše zákazníky. Budete umět tyto problémy, společně se svým týmem odstanit. Budete rozumět jak problematice User Experience, tak i designu služeb. Uděláte si základní výzkum a perfektně zvládnete i uživatelské testování. To jediné, co vám bude chybět na pozici Senior UX designér, bude 3 - 5 let každodenní praxe. Ta už bude na vás :) 

Jak je to časově? Mám svoji práci a nemůžu si brát volno kdy chci.

 • Kromě času, který strávíte na kurzu je třeba také počítat se 3 - 5 hodinami práce na "domácích" úkolech. Mimo kurz budete připravovat výzkum, prototyp a uživatelské testování. 

Co si vzít s sebou?

 • Na každou hodinu něco jiného. Před začátkem kurzu Vám předám detailní rozpis jednotlivých setkání. Budete přesně vědět, co se bude dít příště, jaký bude Váš "domácí úkol" a co budete potřebovat s sebou.

Domácí úkol???

 • Během večerních setkání budeme mít dostatek času na teorii, ale praxi budete muset zvládnout v průběhu týdne sami. Domácí úlohy a příprava na další setkání vám zabere přibližně 2 - 5 hodin za týden.

 • Jak to může vypadat? Na hodině probereme metodiku přípravy hloubkových rozhovorů i teorii, jak se správně ptát. Přímo na hodině také vytvoříme společně scénář rozhovoru. Vy sami budete muset provést jeden hloubkový rozhovor a také dát feedback na rozhovor vašemu partnerovi. 

Co je obsaženo v ceně kurzu?

 • 12 let mých zkušeností přenesených do 11 setkání. 

 • Vice než 60 hodin tréningu (průměrná cena za 1 hodinu tréningu je tak něco málo přes 700 Kč).

 • Dva intenzivní víkendové workshopy

 • Všechny podklady a prezentace. 

 • Práce v týmu na reálném projektu.

 • Uživatelské testování v laboratoři Folimanka za zrcadlem. 

 • Váš první projekt do portfolia, na kterém budete moct ilustrovat kompletní designový proces a detailně vysvětlit na pohovoru, jakými kroky jste prošli a jakým způsobem byl vytvořen web / aplikace / služba, kterou prezentujete. 

Co když nebudu moct přijít? 

Je to jednoduché :)

 • Storno do  31. 7. 2020 - vrátí se vám 100% uhrazené částky

 • Storno do 31. 8. 2020 - vrátí se vám 50% uhrazené částky

 • Storno od 1. 9. 2020  - v tomto případě za sebe zkuste najít náhradníka. Uhrazenou částku vám bohužel nebudu moct vrátit.