Večerní škola

UX designu

Intenzivní kurz zaměřený na váš maximální kariérní posun v oblasti User Experience designu. Čekají vás tři intenzivní měsíce plné teorie, praxe a spolupráce s dalšími designéry a výzkumníky.  

Po absolvování kurzu budete schopni realizovat projekty na pozici UX designér, servis designér nebo výzkumník. 

Na co se můžete těšit?

11 setkání ~ 2 intenzivní víkendové workshopy ~ více než 60 hodin UX školení a workshopů

To nejdůležitější, co díky kurzu získáte, je zkušenost s reálným projektem a zpracovaná případovka do vašeho nového UX portfolia.

Teorie

V rámci přednášek pro Vás vyberu to nejdůležitější, co se k danému tématu můžete dozvědět.

Co se naučíte?

 • Provést úvodní analýzy, vytvořit zadání projektu, navrhnout designový proces.
 • Pracovat s personami, Customer Journey mapami a dalšími metodami. 
 • Ideovat, skicovat, prototypovat, testovat. 

Praxe

Teoretické přednášky jsou proloženy domácími úkoly a týmovou prací na reálném projektu.

Co si vyzkoušíte?

 • Provádět uživatelský výzkum, vést rozhovory, navrhovat produkty a služby a testovat své návrhy. 
 • Pracovat v týmu dalších designérů.
 • Zohledňovat potřeby uživatelů, obchodní potřeby i technologické možnosti.

Zpětná vazba

V průběhu celého kurzu budete dostávat zpětnou vazbu na vaše výstupy ode mě i od Vašich kolegů.

Co získáte?

 • Reálný a hlavně dokončený projekt do vašeho portfolia. 
 • Znalosti základních i pokročilých UX technik. 
 • Nové kolegy a kontakty, které vám pomůžou při hledání práce. 
 • Následný mentoring. 

Program kurzu na podzim 2020

Úvodní setkání

18. 9. 2020 (pátek) I 15.00 - 19.00

Úvodní workshop designového myšlení a představení designového procesu. Seznámení se s projektem a s ostatními účastníky kurzu. 

KROK 1: Zadání nového projektu

19. 9. 2020 (sobota) I 10.00 - 17.00 

Jak na správné zadání projektu? Jak vytvořit design brief a na co všechno se na začátku projektu ptát? Jaké úvodní workshopy a analýzy s klientem naplánovat?

První úkol: Úvodní analýza problému. Příprava design briefu. Časová náročnost 2 - 3 hodiny.

KROK 2:  Příprava výzkumu 

20. 9. 2020 (neděle) I 10.00 - 17.00

Společně připravíme strategii výzkumu pro váš projekt. Cílem našeho výzkumu je poznat cílové skupiny a jejich problémy. 

Druhý úkol: Vytvoření segmentace a popis cílových skupin pro účely výzkumu a rekrutace. Výsledkem úkolu bude tzn. mapa stakeholderů. Časová náročnost 2 - 3 hodiny.

KROK 3:  Kvalitativní výzkum & hloubkové rozhovory

1. 10. 2020 (čtvrtek) I 16.00 - 20.00

Alfou a omegou kvalitativního výzkumu je perfektně připravený a provedený hloubkový rozhovor. Na ten se zaměříme i my. Společně vytvoříme scénář rozhovoru a připravíme se na rozhovory s našimi respondenty. 

Třetí úkol: Budete mluvit s lidmi z cílové skupiny. Vaším úkolem bude získat co nejvíce informací, které Vás v projektu posunou dál. Vaším úkolem je provést 2 - 3 hloubkové rozhovory. Časová náročnost 5 - 7 hodin.

KROK 4:  Kvantitativní výzkum

15. 10. 2020 (čtvrtek)  I 16.00 - 20.00 

U kvality s výzkumem nekončíme. Ukážeme si různé kvantitativní metody, kterými můžete ověřovat své hypotézy a doplňovat informace, které není možné získat kvalitativním výzkumem. 

Čtvrtý úkol: Ověření hypotéz z hloubkových rozhovorů kvantitativním způsobem. Časová náročnost 5 - 7 hodin.

30. 10. 2020 (pátek) I 16.00 - 20.00

KROK 5:  Společné zpracování výstupů z výzkumu a jejich zpracování do podoby Customer Journey mapy. 

KROK 6:  Identifikace problémů a příležitostí 

31. 10. 2020 (sobota) I 10.00 - 17.00

Mapu zákaznické zkušenosti (Customer Journey Map) máme hotovou. Dnes se naučíme pracovat ještě s jednou metodou - Value Proposition Canvas. Naformulujeme si designovou výzvu (How Might We) a společně začneme hledat možná řešení problému.

Naučíte se používat ideační techniky, např. nejhorší možná nápad, myšlenkové klobouky, akvárko a další.

KROK 7:  Prototypování

1. 11. 2020 (neděle) I 10.00 - 17.00

Skicování. Storyboard. Prototypování. Budeme pokračovat v ideaci z předchozího dne, jen si nebudeme vykládat, ale začneme kreslit. Workshop prototypování pro vás připravuje Petr Kosnar - interakční a HMI designer. Petr vám také ukáže prototypovací nástroje, které můžete při své práci využít. 

Na závěr pro vás mám připraven přehled designových principů a pravidel pro návrh přívětivých a použitelných uživatelských rozhraní. 

Pátý úkol: Příprava prototypu na testování. Časová náročnost - dle náročnosti prototypu. Odhadem 5 - 10 hodin.

KROK 8:  Příprava uživatelského testování

19. 11. 2020 (čtvrtek) I 16.00 - 20.00

Kromě teorie testování nás na tomto setkání čeká příprava testovacího scénáře a rekrutace.

Šestý úkol: Pilotní test scénáře. Časová náročnost 2 - 3 hodiny.

KROK 9:  Realizace uživatelského testování

3. 12. 2020 (čtvrtek) I 9.00 - 18.00 

V testovací laboratoři Folimanka (v té se zrcadlem) budeme celý den testovat vaše prototypy. Každého vás čeká jeden respondent a cca 30 minut samostatného testování, na které získáte zpětnou vazbu od vašich kolegů. Vše si na místě také vyhodnotíme. 

Ukončení kurzu

4. 12. 2020 (pátek) I 16.00 - 20.00

Během posledního setkání si řekneme, jak by měl vypadat projekt ve vašem UX portfoliu a jak se přirpavit na první pohovor, pokud vás v nejbližší době čeká.  Celý kurz zakončíme společnou večeří. 

Sedmý úkol: Příprava projektu do vašeho portfolia. Časová náročnost 2 - 3 hodiny + zpětná vazba na portfolio jednoho kolegy. 

Díky večerní škole UX designu jsem měla možnost vyzkoušet si designový proces na reálném projektu. Tereza měla kurz perfektně zorganizovaný, výklad byl srozumitelný a doplněný o její zkušenosti z praxe. Nejcennější část kurzu pro mě byl výzkum a testování prototypu v Labu Folimanka. Naučený proces jsem promítla při plnění zadaných úkolů během pohovoru a zaujala jsem i zpracovaným projektem v portfoliu. Nyní pracuji jako Junior UX Designer pro Mall.cz.
Denisa Brichtová

Kdo kurz vede?

Jmenuji se Tereza a 12 let se věnuji uživatelskému výzkumu a designu služeb. Digitálních, i těch mimo obrazovku. Jsem lektorkou kurzů designového myšlení, designu služeb a UX designu na univerzitách i ve firmách. 

Své klienty učím, jak využívat metody designového myšlení pro zlepšení služeb, které poskytují. 

Chcete se na něco zeptat? 

tereza@uxworkshopy.cz 

Jak to na mých kurzech vypadá?

Máte o kurz zájem?

Registrace pro tento rok běží do 31. 8. 2020

Cena 43 000 Kč + DPH 

Termín září - prosinec 2020 v Praze

Maximální počet účastníků: 8

Nejčastější otázky účastníků

Koná se kurz v případě dalšíko Covid19 lockdownu?

 • Ano! Pouze s nutnými úpravami dle aktuální situace, na kterých se společně dohodneme. Pokud se budeme chtít scházet dál, budeme se scházet, samozřejmě s odpovídajícími hygienickými pravidly. 

 • Vše lze převést do remote režimu! Jednotlivé přednášky a workshopy tak můžou probíhat vzdáleně. 

 • Aktuální situaci můžeme přizpůsobit i obsah kurzu. Např. bychom se zaměřili na remote výzkum a remote designové workshopy.

Výhoda je, že jsme si lockdown již jednou vyzkoušeli. Pokud se tedy cokoliv bude dít na podzim, už víme, jak na to. 

Čím se večerní škola liší od ostatních kurzů?

 • Malým počtem účastníků. Bude vás maximálně osm a budete pracovat jako tým. 

 • Využitelností v praxi. Po skončení kurzu budete připraveni ucházet se o pozici UX designér nebo výzkumník. 

 • 100% zaměřením na praxi a intenzitou. Nebudu vás učit teorii, kterou nebudete schopni ihned uvést do praxe. Nebudeme si jen povídat, budeme zkoumat, analyzovat, dizajnovat, testovat a hlavně, pracovat na reálném projektu. 

Co je letošním tématem?

 • Vzdělávání. Díky Covid19 jsme si měli možnost vyzkoušet vzdělávání budoucnosti. Nebo ne? Výuka probíhala on-line. Děti se připojovaly každý den na Microsoft Teams a jiné platformy. Dělaly cvičení na internetu. S učitelem komunikovaly přes Whatsapp. Bohužel jich desítky tisíc ze vzdělávacího procesu zcela vypadly. Nedalo by se s tím něco udělat? Pojďme zkusit společně vyřešit, jak by mohlo vypadat vzdělávání budoucnosti a jak do něj zapojit i děti ze znevýhodněných rodin. 

"Podle dubnového šetření České školní inspekce je v Česku tisícovka škol, kde není do online distančního vzdělávání zapojena třetina žáků. Ve zhruba sto školách s učiteli nekomunikuje více než polovina žáků. S každým dalším týdnem „domácí školy“ tak nutně vzniká propast mezi těmi, kteří ve vzdělávání pokračují, a těmi, kdo jsou od poloviny března ponecháni napospas."

Zdroj: Rodicevitani.cz

Můžu jít po skončení kurzu na pohovor na UX pozici?

 • Ano můžete. Budete 100% připraveni na to, abyste zvládli pohovor na pozici Junior UX designér nebo Junior UX výzkumník. Během kurzu se poznáme a doporučím vám vhodnou pozici, případně i vhodný tým. V závěrečné hodině budeme zpracovávat i případovou studii do vašeho portfolia, díky které budete schopni během pohovoru vysvětlit váš designový proces. 

Junior? Proč ne na seniorní pozici?

 • Kurz vás perfektně připraví na to, abyste byli schopni správně definovat zadání vašeho projektu, poznat cílovou skupinu a její potřeby. Odhalit problémy, které trápí vaše zákazníky. Budete umět tyto problémy, společně se svým týmem odstanit. Budete rozumět jak problematice User Experience, tak i designu služeb. Uděláte si základní výzkum a perfektně zvládnete i uživatelské testování. To jediné, co vám bude chybět na pozici Senior UX designér, bude 3 - 5 let každodenní praxe. Ta už bude na vás :) 

Jak je to časově? Mám svoji práci a nemůžu si brát volno kdy chci.

 • Kromě času, který strávíte na kurzu je třeba také počítat se 3 - 5 hodinami práce na "domácích" úkolech. Mimo kurz budete připravovat výzkum, prototyp a uživatelské testování. 

Co si vzít s sebou?

 • Na každou hodinu něco jiného. Před začátkem kurzu Vám předám detailní rozpis jednotlivých setkání. Budete přesně vědět, co se bude dít příště, jaký bude Váš "domácí úkol" a co budete potřebovat s sebou.

Domácí úkol???

 • Během večerních setkání budeme mít dostatek času na teorii, ale praxi budete muset zvládnout v průběhu týdne sami. Domácí úlohy a příprava na další setkání vám zabere přibližně 2 - 5 hodin za týden.

 • Jak to může vypadat? Na hodině probereme metodiku přípravy hloubkových rozhovorů i teorii, jak se správně ptát. Přímo na hodině také vytvoříme společně scénář rozhovoru. Vy sami budete muset provést jeden hloubkový rozhovor a také dát feedback na rozhovor vašemu partnerovi. 

Co je obsaženo v ceně kurzu?

 • 12 let mých zkušeností přenesených do 11 setkání. 

 • Vice než 60 hodin tréningu (průměrná cena za 1 hodinu tréningu je tak něco málo přes 700 Kč).

 • Dva intenzivní víkendové workshopy

 • Všechny podklady a prezentace. 

 • Práce v týmu na reálném projektu.

 • Uživatelské testování v laboratoři Folimanka za zrcadlem. 

 • Váš první projekt do portfolia, na kterém budete moct ilustrovat kompletní designový proces a detailně vysvětlit na pohovoru, jakými kroky jste prošli a jakým způsobem byl vytvořen web / aplikace / služba, kterou prezentujete. 

Co když nebudu moct přijít? 

Je to jednoduché :)

 • Storno do  31. 7. 2020 - vrátí se vám 100% uhrazené částky

 • Storno do 31. 8. 2020 - vrátí se vám 50% uhrazené částky

 • Storno od 1. 9. 2020  - v tomto případě za sebe zkuste najít náhradníka. Uhrazenou částku vám bohužecal nebudu moct vrátit.