Workshopy pro firmy

UX tým v každé firmě je obvykle vytížen prací na interních projektech a nezbývají kapacity na rozvoj a vzdělávání. Spolupráce s firmami probíhá ve třech fázích. Nejprve se seznámím se situací ve Vašem UX týmu a zmapuji jeho potřeby. Na základě prvních schůzek navrhu vhodné workshopy a školení. Ve třetí fázi probíhá samotné vzdělávání a konzultace. 

S čím Vám můžu pomoci? 

UX workshopy

UX workshopy je vhodné zapojit do projektu kdykoliv, Za účasti celého týmu (nejen designéři, ale také business, IT a další klíčové role), definujeme projekt a jeho cíle. Workshopy jsou zaměřeny na:

 • Zmapování obchodní strategie 
 • Zmapování cílových skupin a jejich potřeb 
 • Přípravu obsahové strategie 

Školení UX metod

Zatímco v průběhu UX workshopů rozvíjíme projekt, v rámci školení UX metod se zaměřuji na rozvoj schopností členů Vašeho týmu. Nejčastěji v týmech učím tyto metody:

 • Persony
 • Customer Journey Mapping 
 • Business Model Canvas
 • Value Proposition Canvas

Rozvoj UX schopností

S jednotlivými členy UX týmu pracuji dlouhodobě také na rozvoji jejich schopností správně připravit a vést rozhovor a to formou teoretické přípravy i průběžnou zpětnou vazbou. 

 • Metodiku vedení rozhovoru
 • Přípravu hypotéz a scénářů
 • Přípravu & realizaci uživatelského testování

Chcete školení nebo workshop pro Váš UX tým?

Pojďme se sejít a probrat aktuální situaci Vašeho týmu, problémy, které řešíte a možnosti, jak tyto problémy vyřešit. 

tereza@uxworkshopy.cz  I  + 420 775 075 994

Naučím vás pracovat s těmito metodami

Analýza

 • KANO analýza
 • Business Model Canvas
 • Value Proposition Canvas
 • Analýza konkurence
 • Obsahová analýza
 • Segmentace & Persony
 • Customer Journey Mapping

Výzkum & testování

 • Etnografický výzkum
 • Rozhovory
 • Dotazníkové výzkumy
 • Deníkové studie
 • Expert review
 • Uživatelské testování (Krug, RITE, vzdálené moderované & nemoderované)

Design

 • Card Sorting
 • Storyboarding
 • Moodboards
 • Design Studio
 • Skicování
 • Prototypování
 • See - Think - Do - Care obsahová strategie