Pracujeme s firmami, 
které chtějí změnu

Ani ten nejlepší workshop nepomůže projektu, který nechce změnu. 
Rádi vám pomůžeme s jednoduchými i komplexními změnami, jen je musíte chtít! 

S našimi klienty jsme vyřešili tyto výzvy. 
Další nás čekají ...

Designový proces pro nový UX tým
NAKIT, s.p.

Pro NAKIT - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. jsme realizovali několik workshopů. Cílem workshopů bylo sjednotit teoretické znalosti různorodého designového týmu a realizovat zkušební projekt (registrace do Portálu občana) v rámci jednotlivých kroků designového procesu. 

Jde o vládní projekt a tak jsme naráželi v průběhu workshopu na řadu problémů a bariér, kterým jsme designový proces museli přizpůsobovat. Zajímavé byly například diskuze na téma odměňování a rekrutace respondentů, spolupráce s různými nedesignovými rolemi a obecně výzkum v oblasti státní správy. 

Realizace: leden - březen 2021
https://www.nakit.cz/

Rozvoj UX maturity & zavádění designového procesu pro Innogy

Společně s týmem Innogy řešíme témata:

  • zavádění designového procesu 
  • spolupráce různých rolí (designér, vývojář, produktový manažer) na UX projektech 
  • zvyšování UX maturity 
  • metriky pro měření dopadu práce UX týmu

Spolupráce byla realizována jako jednorázový kick-off workshop a následný mentoring a konzultace. Prvnímu workshopu předcházelo důkladné mapování situace u klienta. Díky tomu jsme byli schopni připravit obsah přesně na míru. 

Realizace: prosinec 2020
https://www.innogy.cz/

Workshopy mi daly takový mustr, jak vlastně celý ten proces dělat – nikdy jsem takto uceleně informace neměla a vlastně jsem se v tom trochu ztrácela. V rámci každého tématu mi přišlo nejlepší, že jste nám dávala příklady z praxe, ukazovala obrázky, dávala doporučení, kde si o tom najít víc – to mi dokázalo, že přestože jsem měla pocit, že o rozhovorech jako socioložka už nemůžu vědět víc, tak můžu. Workshopy mi ukázaly, jak tu práci kouskovat a propojovat, aby to dávalo smysl, a za to děkuji. Teď jsem v pozici zadavatele, a to mi možná přijde ještě důležitější, aby takovýto workshop zažil zadavatel. S dodavatelem (UX tým NAKITu) jsme našli společnou řeč a jsme na jedné lodi – a to je v našem prostředí v podstatě zázrak.
Mgr. Iveta Čermáková Oddělení projektů eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR

Designové myšlení & produktová strategie
pro neziskovou organizaci Tereza

S neziskovou organizací TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. spolupracujeme již podruhé. 

V rámci prvního workshopu (2019) jsme se věnovali rozvoji designových kompetecní celého týmu. Prošli jsme všechna témata od výzkumu, přes ideaci, až po testování.

Cílem tohoto workshopu bylo seznámit nedesignéry se základními principy UX designu. Pomoci jim pochopit, jak přistoupit k návrhu mnoha jejich webů. Jak správně řešit odhalené problémy a jak tato řešení testovat. Jedno z nejzajímavějších témat byla prioritizace obsahu webu. Co s titulní stránkou, pokud má organizace mnoho projektů a všechny jsou stejně důležité? 

V průběhu roku 2020 jsme se setkali podruhé, tentokrát s týmem projektu Ekoškola. Tým jsme vedli při tvorbě nové informační architektury a obsahu pro weby www.ekoškola.cz a www.ekoškolka.cz. Přirozeně jsme se dostali k otázkám "Kdo jsou vaši zákazníci?" "Co potřebují?" "Jak jim můžete pomoci?" a tedy k tvorbě produktové strategie. 

Realizace: říjen - listopad 2020
http://terezanet.cz/ 

Spolupráce s Terkou byl pro nás krásný sen. Když nám předávala své zkušenosti měli jsme pocit, že všechno jde a všechno zvládneme, i když jsme to v životě nedělali :) Naše vize byla hlavně dobře postavit nový web a byli jsme zaměřeni jen na tento cíl. Nakonec nám Terka postavila školení na míru, protože se ukázalo, že "jak na web" je opravdu to poslední, co vlastně potřebujeme znát :D Bylo to nesmírně obohacující a ještě několik dní po workshopu to v nás velmi pozitivně rezonuje a pracujeme dál se vším, co nám Terka předala (storyboardy se postupně ukazují na všech pracovních stolech). PS: a taky je Terka prostě skvělá ženská a její nadšení pro UXdesign je nakažlivé!
Jana Bukvová, vzdělávací centrum Tereza

Výzkumný workshop
pro OPIM z.s.

Společně s neziskovou organizací OPIM z.s., zabývající se tématy diverzita a inkluze, jsme realizovali výzkumný workshop pro aplikaci Diversity Talent Pool. Tato aplikace propojuje různorodé lidi s různými individuálními potřebami s firmami, které jsou otevřené diverzitě a inkluzi.

Cílem workshopu bylo odhalit potřeby potenciálncíh klientů (firem, které hledají zaměstnance) a také získat zpětnou vazbu na prototyp aplikace. Kombinovali jsme metody focus groups, uživatelského testování a ideačních technik. 

Realizace: září 2020
https://www.opim.cz/

Mapování zákaznických cest
pro českou spořitelnu

S inovačním týmem České Spořitelny jsme se věnovali tématu zákaznických cest. Pro nově vzniklý tým bylo důležité sjednotit si terminologii a metody vytváření zákaznických cest (Customer Journey Maps).

Velkou část workshopu jsme věnovali tématu identifikace zajímavých&problémových míst a nácviku ideačních technik, které tým může nyní využívat při řešení odhalených problémů. 


 

Realizace: duben 2019
https://www.csas.cz/

Školení mě překvapilo a byl jsem naprosto spokojen. Upřímně jsem se bál, jelikož na konferencích a přednáškách vždy všichni mluví rychle a hrnou to do nás, každá přednáška je o něčem jiném, apod. a nakonec mám spíše zamotanou hlavu a plný sešit poznámek, ve kterých se ani nevyznám.
Daniel Kubát, digitální agentura Sector31

Jaká výzva před vámi stojí?
Pojďme ji vyřešit společně!

ROZVOJ VAŠEHO PRODUKTU:

# Vaše pozice na trhu
# Silné a slabé stránky vaší služby
# Definice cílových skupin
# Potřeby vašich zákazníků
# Příležitosti pro růst 

ROZVOJ VAŠEHO TÝMU:

# UX Maturity vašeho týmu
# Vzdělávání 
# Design leadership 
# Designové kompetence & UX role
# Strategie pro rozvoj týmu

DESIGNOVÝ PROCES VE VAŠÍ FIRMĚ:

# Nastavení designového procesu 
# Zavedení uživatelského výzkumu
# UX procesy v agilně řízených projektech
# Měření UX 
# OKR 

tereza@uxworkshopy.cz
+ 420 775 075 994