Zásady ochrany osobních údajů

1. 1. 2024

Za projektem UXworkshopy.cz stojí Mgr. Tereza Kosnarová Venerová, se sídlem Máchova 668, 251 64, Mnichovice, IČO: 03701239 (dále jen "správce") - Výzkumnice a designérka služeb na volné noze, která se věnuje konzultacím a vzdělávání v oblastech sociálních inovací, UX designu, výzkumu a designu služeb. Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem budou shromažďovány, používány , uchovávány a chráněny vaše osobní údaje.

Kontakt na Terezu:
+420 775 075 994
tereza@uxworkshopy.cz

__

1. Při registraci na workshop a při projevení zájmu o služby shromažďuji následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Email

 • Telefon

 • Název firmy (v případě registrace na firmu)

 • IČO a DIČ (v případě registrace na firmu)

2. Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

 • Registrace a účasti na kurzech, webinářích a workshopech

 • Fakturace a administrace

 • Zasílání potvrzení o registraci a informací souvisejících s kurzem

 • Pro účely odesílání hromadných emailů a marketingových sdělení

3. Vaše osobní údaje uchovávám po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, tedy po dobu trvání kurzu a následně po dobu 3 let pro administrativní a účetní účely.

4. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny pomocí přístupových hesel, šifrování a omezeného přístupu pouze pro oprávněné osoby. Údaje jsou uloženy v Google dokumentech, které jsou chráněny silnými hesly a dvoufázovým ověřením.

5. Vaše osobní údaje sdílím s následujícími třetími stranami:

 • Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5

 • Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 • Fakturoid s.r.o. se sídlem V Pláni 532/7, 142 00, Praha - Lhotka

 • Lektor UX workshopů - Petr Kosnar se sídlem Vřesová 264, 252 43, Průhonice

 • Ecomail.cz se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, Česká republika

Údaje sdílím za účelem fakturace, administrace, zasílání potvrzení o registraci a informací souvisejících s kurzem a pro účely odesílání hromadných emailů a marketingových sdělení. Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie a ke zpřístupnění osobních údajů dochází vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a rovněž na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

7. V souvislosti se zpracováním údajů máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,

 • právo na opravu, doplnění nebo smazání osobních údajů,

 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

 • právo požadovat, aby vaše osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování),

 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,

 • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

 • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte mě prosím na emailové adrese tereza@uxworkshopy.cz.

8. Na webu používám cookies k zajištění správného fungování webu, zlepšení uživatelského zážitku a analýze návštěvnosti. Podrobnější informace o cookies naleznete v Zásadách používání cookies.

Děkuji za vaši důvěru a těším se na spolupráci,
Tereza

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.