Tereza Kosnarová

#Design služeb
#Uživatelský výzkum
#Mentoring 

UXworkshopy.cz jsou moje srdcovka. Podporuji skvělý tým lektorů, píšu články, vedu webináře a vymýšlím nové workshopy na téma výzkumu a designu služeb. Také se věnuji se UX mentoringu a vedu kurzy designového myšlení pro děti a studenty.

Uvědomuji si sílu designu a ke své práci proto přistupuji s úctou a s respektem. Jsem vděčná, že se můžu podílet na rozvoji kompetencí začínajících designérů v mnoha významných českých designových týmech.

linkedin.com/in/tkosnarova/

Mé zkušenosti 

15 let se věnuji uživatelskému výzkumu a designu služeb. Digitálních, i těch mimo obrazovku. Své klienty učím, jak využívat metody designového myšlení pro zlepšení služeb, které poskytují.

V oblasti digitálního designu jsem si "šáhla" snad už na vše. Vedla jsem UX tým v digitální agentuře, navrhovala jsem weby, informační systémy a mobilní aplikace. Zkoumala jsem, jak zákazníci používají vaše produkty a na jaké problémy naráží při práci s nimi. Dnes se zaměřuji zejména na design služeb a uživatelský výzkum. Jsem ten člověk, který vám přinese data a fakta o zákaznících, na kterých můžete stavět vaše důležitá rozhodnutí a minimalizovat rizika neúspěchu projektu.

Čím jsou mé workshopy specifické?

Vychází z praxe!
Nejde pouze o akademický přehled teorie z oblasti UX designu. Problémy, o kterých na workshopech mluvím, řeším mnoho let v různých firmách. Od neziskových organizací, přes designové a produktové firmy, až po korporace.

Typická je pro mě vysoká míra improvizace.
Všechny mé workshopy mají na minutu připravený a vyladěný obsah. Velmi často se však stává, že se s účastníky workshopu vydáme jinou cestou. Chcete otevřít zajímavé téma? Zjistíte, že vám něco nejde? Potřebujete k pochopení tématu více teorie nebo praxe? Vše řešíme na místě dle potřeb celé skupiny. Od tématu neodcházíme, dokud jej všichni nepochopí. 

Od začátku do konce jde o jediné. O vaše projekty!
Ty se snažím na začátku co nejvíce poznat a na konci mě samozřejmě zajímá, jak to s vaším projektem dopadlo. Proto máte možnost se mnou, po skončení workshopu, libovolné téma konzultovat zdarma. 

Jaká výzva před vámi stojí?
Pojďme ji vyřešit společně!

ROZVOJ VAŠEHO PRODUKTU:

# Vaše pozice na trhu
# Silné a slabé stránky vaší služby
# Definice cílových skupin
# Potřeby vašich zákazníků
# Příležitosti pro růst 

ROZVOJ VAŠEHO TÝMU:

# UX Maturity vašeho týmu
# Vzdělávání 
# Design leadership 
# Designové kompetence & UX role
# Strategie pro rozvoj týmu

DESIGNOVÝ PROCES VE VAŠÍ FIRMĚ:

# Nastavení designového procesu 
# Zavedení uživatelského výzkumu
# UX procesy v agilně řízených projektech
# Měření UX 
# OKR 

tereza@uxworkshopy.cz
+ 420 775 075 994